Annie Rutten Uitvaartbegeleiding

Uitvaartverzorging met passie

Uitvaartzorg met passie

Verzekeren | Een naturaverzekering of een kapitaalverzekering

In wezen zijn er twee soorten uitvaartverzekeringen:

  • Kapitaalverzekeringen
  • Naturaverzekeringen

 

Afscheid nemen, Hilvarenbeek

Kapitaalverzekering

Bij een kapitaalverzekering verzekert u een bepaald bedrag, dat bij overlijden wordt uitgekeerd aan de nabestaanden. De hoogte van dit bedrag kunt u, naar gelang uw uitvaartwensen, zelf bepalen.

In een enkel geval wordt het bedrag uitgekeerd aan de uitvaartondernemer, na overleg van de uitvaartnota.

Naturaverzekering

Met een naturaverzekering verzekert u een pakket diensten. Als de verzekeraar de uitvaart uitvoert, of opdracht geeft daartoe, worden alleen de diensten uit dat pakket vergoed. Bijvoorbeeld 75 rouwkaarten en 200 bidprenten.

Wanneer afgeweken wordt van het standaardpakket, of als er wensen zijn die niet onder het verzekerde pakket vallen, worden de kosten daarvoor afzonderlijk berekend. Hierbij kunt u denken aan: meer rouwkaarten of bidprenten, een extra advertentie in de krant of een luxere kist.

Als een andere uitvaartondernemer de uitvaart verzorgt, ontvangen de nabestaanden een nota volgens de tarieven van die uitvaartondernemer. De familie stuurt dan een kopie van de nota naar de uitvaartverzekeraar, onder vermelding van het polisnummer.

De verzekeraar bepaalt aan de hand van de nota het bedrag dat wordt uitgekeerd aan de nabestaanden. Dit bedrag is meestal lager dan de kosten voor de uitvaart.

Annie Rutten Uitvaartbegeleiding