Uitvaartverzorging met passie

Wensenformulier

Als u uw nabestaanden wilt ontzorgen, dan is het verstandig om tijdig uw uitvaartwensen kenbaar te maken.
U kunt hiervoor onderstaand wensenformulier invullen en bij uw administratie bewaren.
Wanneer u na het invullen van dit formulier nog vragen heeft, schroom dan niet om ons te bellen:  013 - 505 67 27

Een uitvaartverzekering kiezen

Een uitvaartverzekering zorgt ervoor dat, in het geval van overlijden, uw nabestaanden niet voor onverwachte kosten komen te staan. Bij Annie Rutten uitvaartbegeleiding adviseren wij u hier graag over. In wezen zijn er twee soorten uitvaartverzekeringen: kapitaalverzekeringen en naturaverzekeringen. Hieronder leest u hier meer over.

Kapitaalverzekering

 Annie Rutten uitvaartbegeleiding Diessen

Bij een kapitaalverzekering verzekert u een bepaald bedrag, dat bij overlijden wordt uitgekeerd aan de nabestaanden. De hoogte van dit bedrag kunt u, naar gelang uw uitvaartwensen, zelf bepalen.


In een enkel geval wordt het bedrag uitgekeerd aan de uitvaartondernemer, na overleg van de uitvaartnota.

Naturaverzekering

Met een naturaverzekering verzekert u een pakket diensten. Als de verzekeraar de uitvaart uitvoert, of opdracht geeft daartoe, worden alleen de diensten uit dat pakket vergoed. Bijvoorbeeld 75 rouwkaarten en 200 bidprenten.


Wanneer afgeweken wordt van het standaardpakket, of als er wensen zijn die niet onder het verzekerde pakket vallen, worden de kosten daarvoor afzonderlijk berekend. Hierbij kunt u denken aan: meer rouwkaarten of bidprenten, een extra advertentie in de krant of een luxere kist.


Als een andere uitvaartondernemer de uitvaart verzorgt, ontvangen de nabestaanden een nota volgens de tarieven van die uitvaartondernemer. De familie stuurt dan een kopie van de nota naar de uitvaartverzekeraar, onder vermelding van het polisnummer. De verzekeraar bepaalt aan de hand van de nota het bedrag dat wordt uitgekeerd aan de nabestaanden. Dit bedrag is meestal lager dan de kosten voor de uitvaart.

Als u meer wilt weten, kunt u contact met ons opnemen